اهمیت تفکر و تدبر

قرآن کریم و احادیث ، انسان ها را به تفکر فراخوانده اند. در قرآن اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است.
رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم)  می فرماید : ای ابن مسعود! هرگاه خواستی کاری کنی از روی دانش و خرد باشد و از کار بدون دانش و تدبر بپرهیز ، چرا که خدای جلیل می فرماید : {در سوگند های خود} مانند آن زن نباشید که بافته اش را پس از آن که محکم می کرد از هم می گسست و رشته رشته می کرد.
همچنین می فرماید : دو رکعت نماز سبک با تدبر ، از نماز در تمام شب بهتر است ؛ وباز می فرماید : نشانه خردمند این است که هرگاه خواست سخن بگوید تدبر می کند ؛ اگر مفید بود سخن می گوید و سود می برد و اگر زیان بار بود خاموش می شود و در امان و سلامت است.
به فرموده امام صادق (علیه السلام) : فردی نزد رسول خدا آمد و عرض کرد توصیه و سفارشی به من کن. آن حضرت سه بار از او پرسید : اگر سفارش کنم انجام می دهی؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد : آری. ای رسول خدا! حضرت رسول (صلی الله علیه و اله وسلم) فرمود : به تو سفارش میکنم که هرگاه خواستی کاری انجام دهی درباره سرانجام آن تدبر کن ؛ اگر مایه رشد و هدایت بود انجام بده و اگر مایه گمراهی بود از آن بپرهیز.
منبع : در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است |اهمیت تفکر وتدبر
برچسب ها : تدبر ,فرماید ,رسول ,هرگاه ,انجام ,علیه ,خواستی کاری ,هرگاه خواستی ,الله علیه ,اهمیت تفکر